หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > นาจะหลวย > ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดงสว่าง
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดงสว่าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดงสว่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงสว่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0973303648
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นชุมชนวิถีเกษตรพอเพียงมีศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่าง(ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ) ,กลุ่มชากลีบบัว, กลุมงานฝีมือกะลามะพร้าว
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :95