ประเพณีบุญปราสาทผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญปราสาทผึ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านดอนชี ตำบลดงบัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0854998679
latitude :  15.74
longitude :  104.76
รายละเอียด :  บุญประสาทผึ้งเป็นประเพณีงานบุญของหมู่บ้านทางภาคอีสาน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนั้นอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันไปบ้างตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดยบุญปราสาทผึ้งนั้นเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนที่ได้จัดทำขึ้นมาสักการบูชาพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ซึ่งเชื่อกันว่าได้อานิสงค์ยิ่งนักผู้เขียนเข้าใจว่าการบูชาด้วยขี้ผึ้งนั้นเกิดอานิสงค์ได้เพราะขี้ผึ้งที่นำไปสักการะบูชานั้นให้คุณประโยชน์ยิ่งนัก เพราะในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในตอนกลางคืนผู้คนต่างอาศัยแสงสว่างในตอนกลางคืน ผู้คนต่างอาศัยแสงสว่างจากตะเกียง ไต้ (กระบอง) หรือเทียนไข ซึ่งขี้ผึ้งสามารถนำไปหล่อเทียนได้ โดยเทียนที่หล่อได้นั้นสามารถนำมาจุดบูชาสักการะได้และยังให้แสงสว่างอีกด้วย โดยพระสงฆ์จะนำขี้ผึ้งที่ชาวบ้านนำมาสักการะไปหล่อเป็นเทียนเพื่อใช้บูชาพระและให้แสงสว่างในยามค่ำคืนซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างมากบุญประเพณีปราสาทผึ้งนั้นเป็นประเพณีเก่าแก่มีมาแต่โบราณแล้ว โดยเฉพาะหมู่บ้านของผู้เขียนเองได้ปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้ว โดยจะได้กล่าวถึงความเป็นมาในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ลูกหลาน ชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความเป็นปรึกแผ่นและวัฒนธรรมอันงดงามและที่สำคัญได้สืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้สืบต่อไป
การเดินทาง :  จากอำเภอลืออำนาจไปทางทิศตะวันออกประมาณ 17 กิโลเมตรถึงตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม :370