หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > นครชัยศรี > ศูนย์เรียนรูู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายสุรพล แก้วแววน้อย
ศูนย์เรียนรูู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายสุรพล แก้วแววน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรูู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายสุรพล แก้วแววน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านบางแก้วฟ้า ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-7433120
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริตามรอยเท้าพ่อ
การเดินทาง :  เขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

จำนวนผู้เข้าชม :414