หน้าแรก > ภาคใต้ > ยะลา > ยะหา > กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านแค่ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073271305
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
การเดินทาง :  หมู่ที่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

จำนวนผู้เข้าชม :363