หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > โคกโพธิ์ > ถนนในตำบลป่าบอน สาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5
ถนนในตำบลป่าบอน สาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถนนในตำบลป่าบอน สาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  6.71
longitude :  101.10
รายละเอียด :  ถนนสายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ในตำบลป่าบอน สามารถมองเห็นเทือกเขาสันกาลาคีรี ในยามเย็นจะเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวตำบลป่าบอนและ ตำบลใกล้เคียง ทั้งถนนเหมาะกับการวิ่งออกกำลังกาย
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :342