หน้าแรก > ภาคเหนือ > พิษณุโลก > วังทอง > ทุ่งทานตะวันเทศบาลตำบลวังทอง
ทุ่งทานตะวันเทศบาลตำบลวังทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งทานตะวันเทศบาลตำบลวังทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลบลวังทอง ชุมชนตรอกโรงสี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-312999
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทุ่งทานตะวันเทศบาลตำบลวังทอง จะดำเนินการปลูก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ของทุกปี และดอกทานตะวันจะเริ่มบานในช่วงปลานเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 12 พิษณุโลก - วังทอง ชุมชมตรอกโรงสี

จำนวนผู้เข้าชม :514