วัดป่าศรัทธาธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าศรัทธาธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาห่อม ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-4595-9730
latitude :  14.75
longitude :  104.85
รายละเอียด :  วัดป่าศรัทธาธรรม ตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ถนนท้องถิ่น อบ. 2025 (เชื่อมทางหลวงโชคชัย-บ้านนาห่อม) ตำบล ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 เป็นวัดป่าที่ยังมีป่าทีมีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธ์ป่าไม้หลากหลายชนิด มีพระพุทธรูปที่แกะสลักจากต้นตะเคียนขนาดใหญ่ ได้รับการแกะสลักโดยช่างจากจังหวัดเชียงใหม่ และมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  ถนนท้องถิ่น อบ. 2025 (เชื่อมทางหลวงโชคชัย-บ้านนาห่อม) ตำบล ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

จำนวนผู้เข้าชม :392