วัดป่าตถตาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าตถตาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055652062
latitude :  17.34
longitude :  99.95
รายละเอียด :  วัดป่าตถตาราม ตั้งอยู่ หมู่.9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
การเดินทาง :  อยู่ ระว่าง ถนนสาย สวรรคโลก - ศรีนคร

จำนวนผู้เข้าชม :478