หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > หนองเสือ > วัดสุขปุณฑริการาม
วัดสุขปุณฑริการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสุขปุณฑริการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  029059996
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไว้กราบไว้สักการะ"
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือรถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :354