หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > หนองเสือ > สวนเกษตรอินทรีย์บ้านฟุ้งขจร
สวนเกษตรอินทรีย์บ้านฟุ้งขจร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนเกษตรอินทรีย์บ้านฟุ้งขจร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  29 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  029059996
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือรถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :349