หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ระยอง > แกลง > อาคารแหล่งเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแกลง
อาคารแหล่งเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแกลง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อาคารแหล่งเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอแกลง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1, 4 และหมู่ 9 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0861113524
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมและจัดแสดงทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนตำบลกระแสบน แสดงถึงความเป็นมาในการดำรงชีพการทำมาหากินของผู้คนในชุมชน โดยพาลงล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำของชุมชนตำบลกระแสบน และนั่งรถมอเตอร์ไซค์พวงข้างชมสวนผลไม้ของชาวบ้านรวมถึงมีที่พักในแบบของโฮมสเตย์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชำนาญ หนูชูแก้ว 0861113524
การเดินทาง :  เดินทางด้วนรถส่วนตัวสามารถใช้เส้นทางหมายเลย 344 หรือหมายเลข 3 ได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :690