ท่าหาดยาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าหาดยาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลทับใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044558759-60
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คลายร้อน สภาพทั่วไปเป็นหาดทรายขาวยาว มีอาณาเขตติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอรัตนบุรี มุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลทับใหญ่ ผ่านที่ทำการ อบต.ทับใหญ่ มุ่งหน้าสู่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 10 ประมาณ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :38