หน้าแรก > ภาคตะวันออก > สระแก้ว > เขาฉกรรจ์ > ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ หมู่ที่4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037-561-911-2
latitude :  13.68
longitude :  102.15
รายละเอียด :  ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ซึ่งจัดเป็นประจำปีทุกปีของชาวตำบลเขาสามสิบ ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การจัดงานประเพณีจะจัดขึ้นในวันขึ้น ๓ ค่ำเดือน ๓ ของทุกปี หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว การจัดงานดังกล่าวเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการกราบไหว้บูชาพระแม่โพสพที่เป็นผู้ปกปักรักษาข้าว ให้ข้าวที่ปลูก มีความเจริญงอกงาม ได้ผลผลิตมาก ทั้งยังเป็นการขอขมาและ รับขวัญข้าว ที่เกษตรกรได้เหยียบย่ำเมล็ดข้าวเวลาเก็บเกี่ยวและเวลาเก็บเข้ายุ้งฉาง ชาวตำบลเขาสามสิบส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนาเป็นหลักและด้วยอาชีพหลักของการทำนา จึงต้องมีวิถีชีวิตตามประเพณีท้องถิ่น คือการทำบายศรี สู่ขวัญข้าว เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวของชาวตำบลเขาสามสิบ
การเดินทาง :  การเยี่ยมชมประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ สถานที่จัดงานอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ หมู่ 4 บ้านเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว การเดินทางจากอำเภอเมืองสระแก้ว หรือ มาจากจันทบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณกิโลเมตรที่ 137-138 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชลบท สาย 3038 ( สายบ้านวังรี - บ้านเขาสามสิบ ) ระยะทางประมาณประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึงโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีของตำบลเขาสามสิบ

จำนวนผู้เข้าชม :435