หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > ป่าโมก > วัดป่่าโมกวรวิหาร
วัดป่่าโมกวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่่าโมกวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เขตเทศบาลตำบลป่าโมก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035661347
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกห่างจากอำเภอ เมืองอ่างทอง 18 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย มีความยาวจากพระเมาลี ถึงปลายพระบาท ๒๒.๕๘ เมตรก่ออิฐถือปูนปิดทอง องค์พระนี้สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยสุโขทัยมีประวัติความ เป็นมาน่าอัศจรรย์ เล่าขานมาว่าได้ลอยน้ำมาจม อยู่หน้าวัดราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาไว้ที่ริมฝั่ง แม่น้ำ นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับองค์พระพุทธไสยาสน์ว่าเป็น พระพุทธรูปพูดได้โดยมีการจารึก โดยผู้บันทึกก็คือ พระครูปาโมกข์มุนี เจ้าอาวาสวัดป่าโมก พระพุทธไสยาสน์องค์นี้มีความเก่าแก่คู่กัน มากับวัด มีขนาดใหญ่โตและงดงามมาก
การเดินทาง :  โดยสารรถตู้กรุงเทพ-อ่างทอง โดยที่ท่ารถตลาดป่าโมกกจากนั้นโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถโดยสารทัวไป ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :333