หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > ควนเนียง > ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลควนเนียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074-386539
latitude :  7.19
longitude :  100.36
รายละเอียด :  ควนเนียงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจและเป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนหนังตะลุงควนเนียงเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป ภายในศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้ จึงเป็นแหล่งความรู้ของหนังตะุงควนเนียง ที่จะสามารถศึกษาได้ อีกยังมีรูปแกะสลักหนังตะลุงของตัวละครต่างๆ เพื่อเป็นการคงอนุรักษ์ไว้แก่เยาวชนสืบเนื่องต่อไป
การเดินทาง :  ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เทศบาลตำบลควนเนียง ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง

จำนวนผู้เข้าชม :285