วัดสันคะยอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสันคะยอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  129 ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-355270
latitude :  18.61
longitude :  98.90
รายละเอียด :  สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง , รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :838