บ้านบ่อโบกปูน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านบ่อโบกปูน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านบ่อโบกปูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0548833414
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านบ่อโบกปูน - การเลี้ยงจิ้งหรีด - บ้านไม้ประดับ - ลงแพอ่างเก็บน้ำคลองประแกต - วัดคลองครก
การเดินทาง :  ถนนสายพวา - วังอีแอ่น และ สายวังอีแอ่น - คลองเรือแตก

จำนวนผู้เข้าชม :428