วัดหนองสองห้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองสองห้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 ต.หนองสองห้อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034-482132
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหนองสองห้องวัดเก่าแก่และเป็นที่นับถือของคนตำบลหนองสองห้อง มีหลวงพ่อพุทธศิลาให้สักการะบูชา และมีหลวงปู่สาย พระเกจิอาจารย์ พระเถระผู้สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ของอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งมรณภาพ แต่สังขารไม่เน่าไม่เปื่อย และยังมีการสร้างมณฑปสถานเพื่อเป็นที่เก็บสังขารของหลวงปู่สายให้คนมาเคารพสักการะ
การเดินทาง :  เดินทางมาที่ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว

จำนวนผู้เข้าชม :397