ทุ่งธรรมนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทุ่งธรรมนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลยายชา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0817436520
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทุ่งธรรมนา ฟาร์มชุมชน ต. ยายชา
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ รายละเอียดตามแผนที่

จำนวนผู้เข้าชม :414