วัดยกกระบัตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดยกกระบัตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลยกกระบัตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034-855299
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดยกกระบัตรเป็นวัดที่เป็นที่นับถืออย่างมากของประชาชนในแถบตำบลยกกระบัตร ดดยมีหลวงพ่อคุ้ม ที่เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น ซึ่งเมื่อตอนที่ท่านมรณภาพนั้นวันที่จัดงานพิธีศพได้มีการทำผ้ายันต์แจกเพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นที่ต้องการของคนที่ชื่นชอบด้านวัตถุมงคล
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 58 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :61