หน้าแรก > ภาคตะวันออก > นครนายก > ปากพลี > ต้นยางนา รุก ข มรดกของแผนดิน
ต้นยางนา รุก ข มรดกของแผนดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ต้นยางนา รุก ข มรดกของแผนดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดโพธิ์ปากพลี หมู่ที่ 2 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  ๐-๓๗๓๙-๙๐๕๗
latitude :  14.14
longitude :  101.29
รายละเอียด :  ต้นยางนาที่ได้รับรางวัลต้นยางนาที่มีความอุดมสมบรูณ์ที่สุขในจังหวัดนครนายก
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบทหมายเลข 7006 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130

จำนวนผู้เข้าชม :56