หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ชัยภูมิ > หนองบัวแดง > งานประเพณีบุญกระธูป ออกพรรษา ประจำปี 2561
งานประเพณีบุญกระธูป ออกพรรษา ประจำปี 2561

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีบุญกระธูป ออกพรรษา ประจำปี 2561
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0 4487 2123
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประเพณีบุญกระธูป ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 ? 23 ตุลาคม 2561 (เทศกาลออกพรรษา) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานที่จัดงานประเพณีบุญกระธูปอันสืบเนื่องมาอย่างยาวนานของชาวหนองบัวแดง กำหนดการประเพณีบุญกระธูป วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 14.00 น. - ขบวนแห่ประเพณีบุญกระธูป จาก 9 ตำบล บนถนนสายกระธูปโบราณ (ถนนหน้าที่ทำการอำเภอหนองบัวแดง) 18.00 น. - การฟ้อนรำ ระลึกถึง เจ้าพ่อพญาแล 19.00 น. - การแสดงแสง สี เสียง "ตำนานบุญกระธูป" วันที่ 21 ตุลาคม 2561 การประกวดกระธูปใหญ่และกระธูปโบราณ การแข่งขันจักรยาน "ปั่นข้ามเกิ้ง เบิ่งกระธูป" การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง ต้นกระธูปทุกต้น จะได้นำไปถวายวัดในพื้นที่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และแต่ละวัดก็จะมีการจัดงานจุดกระธูปตามวิธีขั้นตอนของวัดนั้นๆ ต่อไป วันที่ 22 ตุลาคม 2561 17.00 น. - สวดมนต์ 18.30 น. - กิจกรรมจุดบูชาต้นกระธูป ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง วันที่ 23 ตุลาคม 2561 06.00 น. - ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา บนถนนสายกระธูปโบราณ (ถนนหน้าที่ทำการอำเภอหนองบัวแดง) 18.30 น. - กิจกรรมเวียนเทียนและจุดบูชาต้นกระธูป ณ วัดในเขตตำบลของตนเอง กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น ประกวดกระธูปใหญ่และกระธูปโบราณ การประกวดถ่ายภาพงานกระธูป การแสดงแสง สี เสียง "ตำนานบุญกระธูป" การแข่งขันจักรยาน "ปั่นข้ามเกิ้ง เบิ่งกระธูป" การประกวดวงดนตรีไทยสากล การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง
การเดินทาง :  ติดต่อสอบถาม: อำเภอหนองบัวแดง โทรศัพท์ 0 4487 2123 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง โทรศัพท์ 0 4487 2140

จำนวนผู้เข้าชม :359