วัดถ้ำศรีธน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำศรีธน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดถ้ำศรีธน ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  087-8243883
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านปากคาด ต่อมาจึงมีผู้คนอพยพเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเพราะที่แห่งนี้อยู่ติดริมแม่น้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและอาหารการกินจึงเกิดการพัฒนาและความเจริญมากขึ้นตามลำดับ ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาก็ได้ร่วมกันก่อสร้างวัดบนที่ดินของนายจันทรา ไกรราช ซึ่งเป็นบุตรชายของท้าวขุนไกร และได้ตั้งชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์ (ถ้ำศรีธน) โดยได้รับวิสุงคามสีมาจากพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2517 สำหรับการบริหารจัดการและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบเป็นทางการ ดังนี้ รูปที่ 1 พระอธิการด่อน อินทสาโร (หลวงปู่ด่อน) ปกครองปี พ.ศ.2450-2460 รูปที่ 2 พระอธิการด่อน อินทสาโร (หลวงปู่ด่อน) ปกครองปี พ.ศ.2450-2460 รูปที่ 3 พระอธิการดี ฐานวุทโฒ ปกครองปี พ.ศ.2471-2492 รูปที่ 4 พระอธิการเสาร์ ถาวโร ปกครองปี พ.ศ.2492-2529 รูปที่ 5 พระสมานชัย วรปัญโญ ปกครองปี พ.ศ.2529-2535 รูปที่ 6 พระอธิการทองลี โกวิโธ ปกครองปี พ.ศ.2535-2537 รูปที่ 7 พระวัชรญาณประยุต ปกครองปี พ.ศ. 2537-จนถึงปัจจุบันตามข้อสันนิฐานทราบมาว่า ท้าวศรีธน เป็นโอรสของพระเจ้าอาทิตยวงศ์แห่งเมือง ปัญจานคร ต่อมาเรียกว่าเมืองเปงจานนคร ปัจจุบันอยู่ห่างจากถ้ำศรีธนประมาณ 10 กิโลเมตร ท้าวศรีธนได้ติดตามนางมโนราห์ ซึ่งเป็นมเหสีผ่านมาถึงถ้ำฤาษีกัสสปะ พระองค์ทรงรำพึงว่า ?เรามีความชำนาญ แต่ด้านยิงธนูควรที่จะเรียนวิชาอาคมอื่นเพิ่มเติมเผื่อใช้ในคราวจำเป็น? จึงได้หยุดเรียน ณ สถานที่ แห่งนี้กับพระฤาษีกัสสปะ หลังจากเรียนอาคมจบ พระองค์ก็อยากทดลองอาคมดู จึงเดินล้อมไปหลังถ้ำ เลือกก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นเครื่องมือทดลอง จากนั้นได้ใช้มนต์อาคมเสกเป่าใส่ดาบ เมื่อท่องมนต์จบก็เงื้อดาบฟันลงบนก้อนหินถึงสามครั้ง ทำให้เกิดเสียงดังสะนั่นหวั่นไหว ผลปรากฏว่า หินก้อนนั้นขาดออกเป็นสามท่อน ซึ่งเป็นน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง จากนั้นพระองค์ก็ลาพระฤาษี กัสสปะ ตามหานางมโนราห์ผู้เป็นมเหสี และกลับมาปกครองเมืองเปงจานต่อจากพระราชบิดา จนสิ้นสมัยของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า ?ถ้ำศรีธน? เพราะมีร่องรอย ต่างๆ ตามตำนานปรากฏอยู่ชัดเจน เช่น ตัวถ้ำ สถานที่ศรีธนลองดาบ และยังอยู่ใกล้บ้านเปงจาน หรือเมืองเปงจานในอดีต ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณมาก่อนและมีอยู่จริง
การเดินทาง :  จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ไป 90 กิโลเมตร ถึงอำเภอปากคาด มีทางแยกขวาเข้าไปอีก 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :422