จุดชมวิวลำตะโคง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวลำตะโคง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านตลาด ม.8 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0807253700
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :286