พระใหญ่ใบเสมา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระใหญ่ใบเสมา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดนภาลัย ต.คอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044848563
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธรูปใหญ่ (วัดคอนสวรรค์) หรือ หลวงพ่อใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลังเล็กสีขาววัดคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะทวารวดี
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอคอนสวรรค์ทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :320