พระใหญ่ใบเสมา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระใหญ่ใบเสมา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดนภาลัย ต.คอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044848563
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "พระพุทธรูปใหญ่ (วัดคอนสวรรค์) หรือ หลวงพ่อใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลังเล็กสีขาววัดคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะทวารวดี มีงานสมโภชน์ประจำปี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ทุกปี"
การเดินทาง :  "เดินทางจากทางทิศตะวันออกของอำเภอคอนสวรรค์ ประมาณ 5 กิโลเมตร"

จำนวนผู้เข้าชม :327