ตลาดซาสุขใจ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดซาสุขใจ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-3624768
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นตลาดวิถีชาวบ้าน มีลานวัฒนธรรม
การเดินทาง :  รถตู้กรุงเทพ - ราชบุรี รถตู้กรุงเทพ - โพธาราม รถตู้กรุงเทพ - สมุทรสงคราม รถตู้กรุงเทพ - จอมบึง รถประจำทาง ปอ.1 กรุงเทพ - โพธาราม

จำนวนผู้เข้าชม :482