อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0830405394
latitude :  16.15
longitude :  101.98
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลหนองบัวแดง ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเนื้อที่ 1,882 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอหนองบัวแดง ประมาณ 7 กิโลเมตร เส้นทางสายหนองบัวแดง - บ้านโหล่น และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 57 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :432