หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > บุรีรัมย์ > สตึก > หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองเกาะน้อย บุรีรัมย์
หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองเกาะน้อย บุรีรัมย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองเกาะน้อย บุรีรัมย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองเกาะน้อย ม. 12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  088-7091713
latitude :  15.26
longitude :  103.39
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
การเดินทาง :  - สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ - อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ - การเดินทางโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :425