อ่างลำฉมวก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างลำฉมวก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกซาด หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044399824
latitude :  15.07
longitude :  102.50
รายละเอียด :  วิถุีชีวิตท้องถิ่น ชมธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำลำฉมวก พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น ไปพร้อมกับคนท้องถิ่น เอกลักษณ์ของลำฉมวกจะเป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติและเรียนรู้วัฒนธรรม 3 อำเภอ อำเภอจักราช อำเภอพิมาย อำเภอห้วยแถลง ชมความสวยงามของอ่างลำฉมวก และเดินทางชมประวัติศาสตร์ที่พิมาย ต่อด้วยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารประจำทาง รถไฟ รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :267