หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > คลองเขื่อน > การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0868197504
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โฮมสเตย์บ้านนางไพริน ตันเฉี่ยง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :377