จุดดูลิง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดดูลิง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านนาชะอัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0825323269
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่่ท่องเที่ยว จุดชมวิวพร้อมทั้งให้อาหารลิง
การเดินทาง :  ไม่มีรถประจำทางผ่าน ต้องเดินทางโดยรถส่วนตัวเท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม :559