หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครราชสีมา > สีดา > หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0910178815
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วิถีชุมชน การดำเนินชีวิต วิถีความเป็นอยู่ การเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การทอผ้า ป่าชุมชน และอาหารพื้นถิ่น
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงแยกอำเภอบัวลาย เลี้ยวขาวไปทางตำบลหนองตาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :512