น้ำตกเทพสถิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเทพสถิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านซับไทร หมู่ 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044056188
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :356