สุสานโต๊ะนิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สุสานโต๊ะนิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บริเวณชุมชนตลาดนัด เขตเทศบาลตำบลโกตาบารู
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073-729739
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การเดินทาง :  จากตัวเมืองยะลาถึงสถานที่ท่องเที่ยวประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :345