คลีนฟาร์มเมล่อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  คลีนฟาร์มเมล่อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ถนนนางรอง-บุรีรีมย์ กม.39 บ้านหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  096-9104465
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สาธิตการปลูกเมล่อนและสามารถเก็บผลผลิตในแปลงปลูกได้
การเดินทาง :  ถนนนางรอง-บุรีรีมย์ กม.39 บ้านหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนผู้เข้าชม :453