สวนโคตรเหง้ารำลึก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนโคตรเหง้ารำลึก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หลังวัดแคทราย หมู่ 13 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0817631989
latitude :  13.48
longitude :  99.82
รายละเอียด :  สวนโคตรเหง้ารำลึก เป็นสถานที่รวบรวมต้นไม้ พืชพันธุ์มากมาย ก่อตั้งโดย อ.อุดม สมพร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลและบุพการีของท่าน สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆ ที่อยู่ภายในสวน โคตรเหง้ารำลึก
การเดินทาง :  เส้นทางการเดินทาง เดินทางเข้าสู่ตำบลคูบัว ไปทางเส้น 3338 เลี้ยวเข้าซอยข้างโรงเรียนแคทรายวิทยา ซอยบุญประชาสรรค์ราษฎรร่วมใจ บ้านต้นแหน หมู่ที่ 13 ซอย 4 ระยะทางประมาณ 350 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :769