หน้าแรก > ภาคเหนือ > นครสวรรค์ > ไพศาลี > อาคารแสดงวัตถุโบราณสมัยทวารวดี
อาคารแสดงวัตถุโบราณสมัยทวารวดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อาคารแสดงวัตถุโบราณสมัยทวารวดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต.โพธิ์ประสาท จ.นครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056-217461
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดีโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เพื่อรวบรวมและสะสมของโบราณต่าง ๆ ที่พบในเขตอำเภอไพศาลี นำมาจัดแสดงไว้ในห้องโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต่อมาได้แยกมาสร้างเป็นอาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทราวดีสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ โดยมีการจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี สื่อการเรียนการสอนเรื่องประวัติศาสตร์ แบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 คลังจัดเก็บโบราณวัตถุ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับที่ผลิตจากหิน ห้องที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ผลิตมาจากโลหะ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศกาลวัตถุโบราณในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้เลี้ยวขวาที่แยกตากฟ้าไปยังทางหลวงหมายเลข 11 ขับต่อไปประมาณ 7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาที่แยกหนองหลวง ท่าตะโก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3420 ขับต่อไปอีก 7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาขับไปตามทางหลวงหมายเลข 4117 และจุดหมายจะอยู่ฝั่งซ้าย

จำนวนผู้เข้าชม :400