หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > สนม > ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพลับ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพลับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านพลับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0610367806
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชุดชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านพลับ เป็นเหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิต เป็นหมู่บ้านที่พูดภาษา เขมรหนึ่งเดียวในหมู่บ้านของตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ที่ยังมีการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีต่างของชาวเขมรไว้ และยังเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความสำเร็จต่างๆในการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนได้สำเร็จมีเงินทุนหมุนเวียน เป็นหมู่บ้านได้รับการรับรองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี ๒๕๕๔ สามารถพัฒนาหมู่บ้านและตนเองจนได้รับมาตรฐานงานชุมชน(มชช.) ทั้งประเภทชุมชนและตนเอง
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสนม อยู่ห่างจากตัว อำเภอเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร *การเดินทาง -เดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ - อ.จอมพระ - อ.สนม ระยะทาง ประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :469