หน้าแรก > ภาคกลาง > กาญจนบุรี > หนองปรือ > อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านกระพร้อยสองข้าม ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034-919 815
latitude :  14.64
longitude :  99.40
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างกรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น วิ่งออกกำลังกาย ปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
การเดินทาง :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3480

จำนวนผู้เข้าชม :441