หน้าแรก > ภาคกลาง > สิงห์บุรี > อินทร์บุรี > ไหว้สถูปเจดีย์ ชมป่ายางนา "วัดเกาะแก้ว"
ไหว้สถูปเจดีย์ ชมป่ายางนา "วัดเกาะแก้ว"

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไหว้สถูปเจดีย์ ชมป่ายางนา "วัดเกาะแก้ว"
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.ท่างาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036-699477
latitude :  15.04
longitude :  100.33
รายละเอียด :  เดิมบริเวณรอบ ๆ วัดมีคูน้ำล้อมรอบ จึงดูเหมือนวัดตั้งอยู่บนเกาะ ประกอบกับมีเรื่องเล่าขานกันมาว่า ภายในวัดมีเจดีย์ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของแก้วสารพัดนึก และบริเวณวัดเนืั้อที่ประมาณ 4 ไร่ มีกลุ่ม่ต้นยางนา บางต้นมีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาดลำต้นใหญ่ 3-4 คนโอบ
การเดินทาง :  รถยนต์, รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :505