วัดดอยเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 บ้านนาโพธิ์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055555315-6
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดตั้งอยู่บนภูเขา บริเวณวัดมีพระธาตุเจดีย์ ซึ่งมีตำนานว่าคนลาวที่อพยพมาสมัยบรรพบุรุษ ได้เห็นแสงสว่างบริเวณนี้ จึงรวมตัวกันสร้างวัดและ พระธาตุขึ้นมาและจะทำพิธีไหว้และสักการะทุกปี เรียกว่า งานขึ้นธาตุเดือน 9 และเป็นประเพณีสืบต่อกันมา
การเดินทาง :  เส้นทางเป็นถนนคอนกรีต

จำนวนผู้เข้าชม :396