ประเพณีบุญคูณลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญคูณลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอลืออำนาจ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0856823313
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บุญคูณลาน เป็นอีจารีตประเพณีหนึ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของประชาชนชาวอีสาน โดยปฏิบัติกันมาตามแนวฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยและเป็นการทำบุญเพื่อแสดงถึงความกตัญญูแด่พระแม่โพสพที่ได้ประทานความอุดมสมบูรณ์ในการทำนากับชาวนาทั้งปวง การทำบุญคูณลานจะทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 หรือ ถ้าปีใดเป็นปีอทิกมาส หรือ แปดสองหนให้เลื่อนไปวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
การเดินทาง :  ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม :382