หนองหมาคาบปลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองหมาคาบปลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านจำปาทอง หมู่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042782909
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญ และใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี ของชาวตำบลหนองลาด
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากตัวอำเภอวาริชภูมิ ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :414