เขาทะนาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาทะนาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบุหลัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074-710976
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขาทะนานซึ่งเป้นภูเขาที่ทมีน้ำล้อมรอบ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และยังเป็นที่ตั้งของสำนักวงค์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความสนใจและเข้ามาทำบุญเป็นจำนวนมาก และปัจุบันได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยจัดทำป้ายสถานที่ท่องเที่ยวมีรั้วล้อมรอบและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เชน ดอกทานตะวัน จึงเป็นสถานที่พักผ่อนที่น่าเที่ยวชมแห่งหนึ่งในตำบล
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนสายทางหลวงแผ่นดิน 416 สายสตูล - ตรัง เลี้ยวซ้ายที่สามแยกบ้านวังตงประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านสามแยกบ้านท่าศิลาผ่านโรงเรียนบ้านบารายี ประมาณ 100 เมตร ถึงสามแยกทุ่งทะนานแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไประยะทางประมาณ 1.00 กิโลเมตร ถึงสถานที่ท่องเที่ยวเขาทะนาน

จำนวนผู้เข้าชม :382