หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > เมืองตราด > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 บ้านเขาระกำ ตำบลวังกระแจะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ในโครงการ ?กำลังใจ? ในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่พระองค์ท่านส่งเสริมผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ให้รู้จักเรียนรู้พึ่งพาตัวเอง ด้วยวิธีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ โดยจะเป็นที่สำหรับฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษให้สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งขณะนี้พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และภายในพื้นที่ยังมีทั้งแปลงผักสวนครัว การเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น หมู แพะ ปลา รวมทั้งสวนดอกไม้ที่ผู้ต้องขังจะปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำได้ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเสริมด้านสถานที่ให้มีความสวยงาม และเหมาะสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนและถ่ายรูป ชมความสวยงามทางธรรมชาติ ซึ่งทางเรือนจำยังให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มโดยมีบริกร รวมทั้งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการซึ่งเป็นผู้ต้องขังชั้นดีทั้งหมดด้วย
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองตราด ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :506