หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ดอกคำใต้ > หมู่บ้านนวัตวิถีบ้านวังขอนแดง
หมู่บ้านนวัตวิถีบ้านวังขอนแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านนวัตวิถีบ้านวังขอนแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0811458639
latitude :  19.43
longitude :  100.05
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลิตผ้าไหม
การเดินทาง :  เดินทางตามเส้นทางถนนหมายเลข 1021สายพะเยา-เชียงคำ ผ่านอำเภอดอกคำใต้ เลีั้ยวซ้ายถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4006 สายทุ่งต้นศรี- ศรีเมืองชุม ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :436