วัดโพธิ์ชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์ชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  092-6918091
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจัวหวัดหนองคาย
การเดินทาง :  ถ.หนองคาย-โพนพิสัย

จำนวนผู้เข้าชม :281