น้ำตกห้วยป่าพลู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยป่าพลู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-123039 ต่อ 21
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมบรรยากาศที่สวยงานของน้ำตกที่ไหลตกลงมาตามชั้นของโขดหิน เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก น้ำตกห้วยป่าพลูตั้งอยู่ในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว เป็นน้ำตามธรรมชาติมีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งเกิดจากป่าต้นน้ำ ห้วยป่าพลู โดยจะไหลลงมาตามลำห้วยและโขดหินน้อยใหญ่และโพยพุ่งลงสู่พื้นล่างตามชั้นความสูง ทำให้เกิดน้ำตกและละออกน้ำที่เย็นชุ่ม นอกจากนั้นภูมิทัศน์โดยรอบยังประกอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และเสียงนกป่าร้องเรียกประสานเสียง จึงทำให้น้ำตกแห่งนี้มีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง
การเดินทาง :  การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหมายเลข 1001 (เชียงใหม่ ? สันทราย ? พร้าว) ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 103 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :796