จุดชมวิว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053477034
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล
การเดินทาง :  รถยนต์และรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :724